fysik
physics
 
physical sciences 

Definition:

Anmärkning:

Den engelska benämningen physical sciences kommer från "Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011" och används vid klassificering av forskningsämnen, bland annat för statistiska ändamål.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: