framstående utbildningsmiljö
Centre of Excellence in Higher Education
  
 
 

Definition:

Anmärkning:

En utbildningsmiljö inom ett lärosäte kunde få en utmärkelse som "framstående utbildningsmiljö" av Högskoleverket i ett tidigare använt kvalitetsutvärderingssystem.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: