förvaltningschef
chief administrative officer
 
registrar /GB/ 

Definition:

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: