fortbildning
  
continuing professional development
 
CPD

Definition:

utbildning i form av en uppdatering av kunskaper och färdigheter på ett område som man redan har utbildning för eller är verksam inom

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: