forskningsresultat
research results
 
research findings 

Definition:

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: