forskningsområde
research domain
 
 

Definition:

Anmärkning:

Vetenskapsrådet fördelar medel till projekt inom sex forskningsområden: humaniora och samhällsvetenskap, medicin och hälsa, naturvetenskap och teknikvetenskap, utbildningsvetenskap, forskningens infrastruktur respektive konstnärlig forskning och utveckling.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: