forskningsassistent
research assistant
 
 

Definition:

Anmärkning:

Anställning som forskningsassistent är en form av tidsbegränsad anställning inom ett universitet eller en högskola och kräver inte avlagd doktorsexamen.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: