forskningsämnesgrupp
field of application
 
 

Definition:

Anmärkning:

För statistiska ändamål finns en klassifikation, "Standard för svensk indelning av forskningsämnen", där ämnena är grupperade i ett fyrtiotal forskningsämnesgrupper, som i sin tur är grupperade i ett mindre antal forskningsämnesområden. Indelningen i forskningsämnen, forskningsämnesgrupper och forskningsämnesområden bygger på en klassifikation från OECD, vilken dock bara är indelad i två nivåer.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: