forskning och utveckling
research and development
FoU 
R&D 

Definition:

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: