forskarutbildningskurs
third-cycle course
 
 

Definition:

kurs som ges som en del av en högskoleutbildning på forskarnivå

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: