forskarutbildningsämne
third-cycle subject area
 
 

Definition:

ämne som examen på forskarnivå utfärdas i

Anmärkning:

Varje lärosäte bestämmer självt vilka forskarutbildningsämnen som ska finnas.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: