forskarskola
graduate school
 
 

Definition:

sammanhållen högskoleutbildning på forskarnivå med gemensamma kurser och väldefinierat arbetssätt och med syfte att samordna forskarkompetens från flera ämnen och mellan flera universitet och högskolor

Anmärkning:

I Sverige har forskarskolor finansierats särskilt av regeringen, men också på andra sätt. Forskarskolor finns inom en rad olika ämnen.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: