forskarassistent
postdoctoral research fellow
 
research associate

Definition:

Anmärkning:

För anställning som forskarassistent krävs avlagd doktorsexamen.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: