formativ utvärdering
formative evaluation
fortlöpande utvärdering
  

Definition:

utvärdering under högskoleutbildningens gång

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: