författningsbestämmelser
legislative regulations
 
legislative provisions 

Definition:

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: