företagsinkubator
business incubator
inkubator
incubator

Definition:

organisation som ska hjälpa forskare och studenter vid universiteten och högskolorna att kommersialisera idéer eller forskningsresultat

Anmärkning:

Ett företag som bildas med hjälp av en företagsinkubator kallas avknoppningsföretag eller inkubatorföretag.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: