föreskrift
regulation
 
directive 

Definition:

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: