finansieringsplan för studiefinansiering inom högskoleutbildning på forskarnivå
funding plan for third-cycle programmes
  
 
 

Definition:

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: