filosofie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Arts
  
   
Degree of Licentiate of Science
Degree of Licentiate of Social Science

Definition:

Anmärkning:

Den engelska översättningen av den svenska examensbenämningen är utarbetad med utgångspunkt i Högskoleverkets föreskrifter HSVFS 2009:2–4, med ändringar i HSVFS 2012:1–3, samt rekommendationer från SUHF.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar:

Högskoleverkets föreskrifter HSVFS 2009:2–4PDF
Högskoleverkets föreskrifter HSVFS 2012:1–3PDF