filosofie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Arts
  
   
Degree of Bachelor of Science 
Degree of Bachelor of Social Science

Definition:

Anmärkning:

Den engelska översättningen av den svenska examensbenämningen är hämtad från Universitets- och högskolerådets föreskrifter, som är utformade enligt de föreskrifter som Högskoleverket tidigare beslutat. I sitt beslut följde Högskoleverket rekommendationer från SUHF samt synpunkter från lärosätena.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar:

Universitets- och högskolerådets föreskrifter UHRFS 2013:6–8