färdighet och förmåga
competence and skills
 
 

Definition:

Anmärkning:

Målen i examensbeskrivningarna är grupperade under tre rubriker, som är gemensamma för alla utbildningar: kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar:

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014 (Högskoleverkets rapportserie 2010:22R)PDF