fallstudie
case study
 
 

Definition:

undersökningsmetod i form av en detaljerad undersökning av ett enda fall eller några typfall som används för att nyansera, fördjupa och utveckla begrepp och teorier, och ibland även för att illustrera eller stärka hypoteser

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: