fackspråk
language for special purposes
  
LSP

Definition:

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: