fabrikation
fabricated data
 
 

Definition:

data som är påhittade och som saknar vetenskapliga belägg

Anmärkning:

Disciplinära åtgärder får enligt högskoleförordningen vidtas mot studenter som på något sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, t.ex. genom fabrikation.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: