examensordning
System of Qualifications
 
 

Definition:

Anmärkning:

I examensordningen, som är bilaga 2 till högskoleförordningen, finns bestämmelser om vilka examina som får avläggas inom högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå respektive forskarnivå. Där anges också de olika examinas omfattning och mål samt vilka krav som ska uppfyllas för respektive examen.

Översättningen av termen examensordning varierar i högskoleförordningen: Den examensordning som gäller för studenter som börjat sin utbildning före 1 juli 2007 har översatts med Degree Ordinance; den examensordning som gäller för studenter som börjat sin utbildning efter 1 juli 2007 har översatts med System of Qualifications.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: