bristande kvalitet
Inadequate Quality
 
 

Definition:

Anmärkning:

Högskoleverket utvärderar kvalitet i svensk högre utbildning. Utvärderingen resulterar i ett samlat omdöme enligt en tregradig skala (mycket hög, hög respektive bristande kvalitet).

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar:

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014 (Högskoleverkets rapportserie 2010:22R)PDF