behörig att utföra brandskyddskontroll
authorised to conduct fire safety inspection
 
 

Definition:

Anmärkning:

I Sverige finns det inte en särskild yrkestitel knuten till den behörighet som krävs för att utföra brandskyddskontroll. Uttrycket behörig att utföra brandskyddskontroll refererar ändå  till ett så kallat reglerat yrke. Att det räknas som ett reglerat yrke innebär att det i svensk lag finns fastställt vad som krävs för att få arbeta inom yrket, t.ex. en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: