Bolognaprocessen
Bologna Process
 
 

Definition:

Anmärkning:

Bolognaprocessen utgör ett frivilligt, internationellt samarbete, framför allt inom Europa, för att samordna och stärka den högre utbildningen. Syftet med samarbetet är att det ska bli lättare att röra sig internationellt för främst studenter och lärare vid universitet och högskolor bland annat genom att utbildningar och examina blir jämförbara.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: