biomedicinsk laboratorievetenskap
biomedical laboratory science
  
biomedicinsk laboratorieteknologi 
biomedical laboratory technology 

Definition:

Anmärkning:

Benämningen används vid klassificering av forskningsämnen, bland annat för statistiska ändamål. Den ingår i "Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011".

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: