biomedicinsk analytiker
biomedical scientist
 
 

Definition:

Anmärkning:

Det här yrket är ett så kallat reglerat yrke. Det innebär att det i svensk lag finns fastställt vad som krävs för att få arbeta inom yrket, t.ex. en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: