bihandledare
assistant supervisor
biträdande handledare 
second supervisor 

Definition:

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: