betygsskala
grading scale
 
 

Definition:

Anmärkning:

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: