bedömning av utländsk utbildning
  
evaluation of foreign qualifications

    
evaluation of qualifications from abroad

Definition:

Anmärkning:

Inom högskoleväsendet görs bedömningar av olika slag, bland annat görs bedömningar av utländsk utbildning: Den som har utländsk högskoleutbildning och tänker söka arbete i Sverige kan få sin utbildning bedömd av Högskoleverket eller annan behörig myndighet. Den som har utländsk högskoleutbildning och ansöker om att studera vid svenskt universitet eller svensk högskola får sin utbildning bedömd av berört universitet eller berörd högskola före antagning. Den som har utländsk utbildning på gymnasienivå och vill studera på svenskt universitet eller svensk högskola kan få sin utbildning bedömd av Verket för högskoleservice (VHS).

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar: