bedömargrupp
assessment panel
 
panel of assessors

Definition:

grupp av sakkunniga som gör en bedömning

Anmärkning:

Högskoleverket utvärderar kvalitet i svensk högre utbildning. Utvärderingen genomförs med hjälp av en bedömargrupp.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar:

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011—2014 (Högskoleverkets rapportserie 2010:22 R)PDF