Seqf.se - ny webbplats för svenska ramverk

Högskoleverket och Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för varsitt ramverk för kvalifikationer. Nu har en gemensam webbplats för ramverken lanserats: seqf.se. Webbplatsen är ett samarbete mellan de två myndigheterna.
Målet med webbplatsen är att den ska vara navet i implementeringen av och informationen om de båda ramverken. Syftet med ramverken är nationell och internationell jämförbarhet, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och stimulera individens livslånga lärande.

På webbplatsen kommer bakgrundsmaterial, relevanta länkar, informationsmaterial och fortlöpande uppdatering av ramverkens utveckling och användningsområden att finnas.
Myndigheten för yrkeshögskolans ramverk är inte ännu beslutat av regeringen. Det innebär att vartefter regeringen fattar beslut kommer seqf.se att utökas med mer och tydligare information om innehållet i ramverket och hur de två ramverken hänger ihop.

Kort om de två ramverken


Högskoleverkets ramverk rör endast kvalifikationer på universitets- och högskolenivå. Ramverket är den svenska anpassningen av den europeiska referensram för högre utbildning som Bolognaprocessen har tagit fram (QF-EHEA).

Myndigheten för yrkeshögskolans ramverk ska omfatta kvalifikationer från allt lärande, både det som sker i utbildningar och det som sker i arbetslivet, hemmet eller föreningslivet. När ramverket beslutas kommer det att bli den svenska anpassningen av den europeiska referensram som tagits fram inom EU-kommissionen (EQF-LLL).

Läs mer på webbplatsen Sveriges ramverk för kvalifikationer (seqf.se) »

Senast uppdaterad: 2012-04-16
Kontaktperson: Lotta Bäcklin, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se