Statistik om jämställdhet

Uppgifter om könsfördelningen vid landets högskolor


Merparten av all statistik om högskolan är könsuppdelad. Under fliken Statistik hittar du Högskoleverkets NU-statistikdatabas där du själv kan söka fram uppgifter.

Under rubriken Jämställdhet hittar du uppgifter om andelen kvinnor och män i utbildning på grund- och avancerad nivå (tidigare grundutbildning) vid universitet och högskolor.

I databasen kan du jämföra uppgifter mellan olika universitet och högskolor, mellan olika kalenderhalvår och med uppgifter för riket totalt. Uppgifterna visas för yrkesexamensprogram eller ämne.

Till databasen för jämställdhet - yrkesexamensprogram »

Till databasen för jämställdhet - ämne »

Under rubriken Personal i NU-statistikdatabasen kan du få fram uppgifter om könsfördelning bland de olika högskolornas anställda. Där kan du söka statistik utifrån år, högskola, vetenskapsområde, forskningsämnesområde och tjänstekategori.

Till databasen för personal »

Serien "Statistiska meddelanden" innehåller också uppgifter om könsfördelning.

Till Statistiska meddelanden »

Senast uppdaterad: 2012-04-18
Kontaktperson: Helen Dryler, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se