Nationella jämställdhetskonferenser för universitet och högskolor

Varje år anordnas en nationell jämställdhetskonferens för universitet och högskolor. Konferenserna vänder sig till högskolepersonal, forskare och studenter med intresse för jämställdhetsfrågor, men även till jämställdhetsrepresentanter från andra myndigheter.

Landets lärosäten turas om att arrangera konferensen som har ett nytt tema för varje år.

Här hittar du dokumentation från de nationella jämställdhetskonferenser som hållits hittills.

2011:

Jämställdhet och lika villkor


Värd: Örebro universitet
Dokumentation från 2011 års konferens »

2010: Vart är vi på väg?


Värd: Karlstads universitet
Dokumentation från 2010 års konferens »

2009:

Förändring i fokus - praktiskt likabehandlingsarbete i dåtid, nutid och framtid


Värd: Karolinska institutet
Dokumentation från 2009 års konferens »

2008: Jämställdhetens skuggor


Värd: Högskolan i Halmstad
Dokumentation från 2008 års konferens »

2007: Jämställdhetsarbete i förändring?


Värd: Göteborgs universitet
Dokumentation från 2007 års konferens »PDF

2006: Jämställt! Myter och verkligheter


Värd: Uppsala universitet
Dokumentation från 2006 års konferens »PDF

Abstracts PDF »PDF

2005: Akademiskt jämställdhetsarbete i praktiken


Värd: Umeå universitet
Dokumentation från 2005 års konferens »PDF

2004: Genusperspektiv i grundutbildningen


Värd: Linköpings universitet
Dokumentation från 2004 års konferens »PDF

2003: Kultur och natur... möjligheter att mötas


Värd: Lunds universitet

2000: Nationell jämställdhetskonferens


Värd: Karlstads universitet
Dokumentation från 2000 års konferens »PDF
Senast uppdaterad: 2012-04-18
Kontaktperson: Aleksandra Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se