Jämställdhetsrådet

Jämställdhetsrådet är ett stöd i Högskoleverkets arbete med att främja likabehandling mellan kvinnor och män inom högre utbildning.

Rådet kommer med  idéer och tar initiativ till projekt som ska främja och belysa jämställdhet inom högskolesektorn. Jämställdhetsrådet inrättades 1998 och träffas fyra gånger om året.

Lars Haikola Lars Haikola
Ordförande, universitetskansler

Rasmus Lilja Gunilla Jacobsson
Senior rådgivare

Annika Lindé Annika Lindé
Chef för enheten för lika villkor vid Uppsala universitet

Sara Jonasson Sara Jonasson
Södertörns högskola, genusvet (studentrepresentant)

Anna Wahl Anna Wahl
Professor i genus, organisation och ledning vid KTH

Pontus Ringborg Pontus Ringborg
Arbetsmarknadsdepartementet, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan

Lars Niska Lars Niska
Student, Uppsala universitet (studentrepresentant)

Sara Carlbaum Sara Carlbaum
Umeå universitet, doktorand i statsvetenskap och jämställdhetsombud, forskar om utbildning och jämställdhet (doktorandrepresentant)

Rikard Lingström Rikard Lingström
Forskningshandläggare KTH och andra vice ordförande SULF

Niclas Järvklo Niclas Järvklo
Stockholms universitet, maskulinitetsforskare, doktorand i idéhistoria

Christina Ullenius Christina Ullenius
Styrelseuppdrag bl.a. Luleå tekniska universitet, kemist i botten, varit rektor vid Karlstad universitet

Läs mötesanteckningar


Här kan du läsa jämställdhetsrådets mötesanteckningar. Klicka på namnet på önskat dokument, så öppnas det i ett nytt fönster.

Mötesanteckningar 2012

Mötesanteckningar 2011

Mötesanteckningar 2010

Mötesanteckningar 2009

Senast uppdaterad: 2012-04-18
Kontaktperson: Agnes Ers, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se