www.hsv.se

Jämställdhetsperspektiv i handledarutbildningar för universitetslärare  

Uppsala universitet

"Könsmedveten forskarhandledning — teoretiska utgångspunkter och praktiska erfarenheter" av Ulrike Schnaas

Studier visar att kvinnliga doktorander ser mer kritiskt på sin forskarutbildning än manliga. Kvinnorna är bl.a. mindre nöjda med tillgången till informella samtal om forskning med seniora forskare, känner sig mindre accepterade i forskarrollen och bedömer karriärmöjligheterna inom akademin mer negativt.

Det behövs således åtgärder för att förbättra kvinnliga doktoranders situation både i akademiskt och psykosocialt hänseende. Att stärka handledarutbildningarnas jämställdhetsperspektiv är ett sätt att tidigt bemöta problemen på ett strukturellt vis. Utbildningarna riktar sig till seniora forskare och är ett utmärkt forum för att tillsammans utveckla förhållnings- och tillvägagångssätt för en genusmedveten forskarhandledning.

Projektet ska resultera i ett utbildningsmaterial för handledarutbildningar.

Intervju med projektledaren


Läs en intervju med Ulrike Schnaas »
 

Läs rapporten


Rapporten kan beställas på Uppsala universitets webbplats (administrativ avgift 100 kr). Den kan också laddas ner som pdf här på Högskoleverkets webbplats.

Beställ rapporten »
Ladda ner rapporten »PDF

Senast uppdaterad: 2012-01-13
Kontaktperson: Andrea Amft, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se