Jämställda fakulteter?

Göteborgs universitet

"En studie av arbetsfördelning och normer hos lärare och forskare vid två fakulteter vid Göteborgs universitet"

Projektet genomfördes som en del i likabehandlingsarbetet vid Göteborgs universitet och finansierades av Delegationen för jämställdhet i högskolan. Inom projektet rymdes seminarier, workshops, kartläggningar och åtgärdsförslag för ett mer jämställt lärosäte.
Den rapport som projektet utmynnade i syftade till att synliggöra eventuella könsskillnader i arbetsvillkor för anställda vid två av Göteborgs universitets fakulteter. Rapporten synliggör flera områden där kön spelar roll i förhållande till vem som tilldelas uppdrag, anslag och tjänster. En komplex bild ges av hur kön, forskarideal och akademins hierarkier sammanvävs och uppblandas i det som utgör varje anställds vardagliga arbetsvillkor.

Intervjuer med inblandade i projektet


Vi har intervjuat tre personer på Göteborgs universitet som varit inblandade i projektet. Dessa är prorektor Helena Lindholm Schulz; Elisabet Ahlberg, dekanus vid naturvetenskapliga fakulteten samt tidigare dekanen David Turner, numera professor på institutionen för kemi och molekylärbiologi.

Ladda ner rapporten (nytt fönster) »

Mer information om projektet på gu.se (nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 2013-04-03
Kontaktperson: Andrea Amft, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se