En jämställd forskarutbildning?

Sveriges förenade studentkårer och Sveriges Universitetslärarförbund

"En jämställd forskarutbildning?" (U 2009:01/2010/51) av John Tumpane

Projektet syftar till att inspirera och utbilda doktorandernas företrädare inom studentkårer och fackföreningar när det gäller jämställdhetsarbete vid landets lärosäten. Projektet består av tre delar — en hemsida, en turné som besöker lärosätena och en uppföljning av jämställdhetsarbetet omfattande bl.a. överlämningsstöd. Den tvåspråkiga hemsidan ska vara en ingång för doktorander och handledare i jämställdhetsfrågor såväl som en kunskapsbank för dem som driver jämställdhetsarbetet för forskarstuderande.

Huvudmomentet i projektet är turnén där deltagarna ska delta i en genusverkstad, Genus normer och maktstrukturer inom forskarutbildning, som är tänkt ge dem verktygen att driva jämställdhetsfrågor och kunna reflektera kring, och kommunicera och konstruktivt använda ett genusperspektiv i sitt påverkansarbete.

Intervju med projektledaren


Läs en intervju med John Tumpane »

Läs rapporten


Rapporten finns att ladda ned som pdf här på Högskoleverkets webbplats.

Ladda ner rapporten »PDF

Senast uppdaterad: 2012-03-08
Kontaktperson: Andrea Amft, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se