www.hsv.se

Jämställdhet i högskolan

Högskoleverket har till uppgift att främja likabehandling mellan kvinnor och män inom högre utbildning. I den uppgiften ingår bland annat att driva projekt inom området och hitta perspektiv på jämställdhet som gäller högskolan.

Vi arbetar för lika rättigheter


Vårt mål är att alla högskoleutbildningar ska genomsyras av ett jämställt förhållningssätt som studenterna kan föra med sig ut i arbetslivet. Vi arbetar för att motverka diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla — oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

I regeringens instruktion till Högskoleverket står:"Högskoleverket ska inom sitt verksamhetsområde motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder."  

Jämställdhetsråd


Som stöd i vårt arbete finns ett jämställdhetsråd. Rådet kommer med idéer och tar initiativ till nya projekt som ska främja och belysa jämställdheten.

Information om Högskoleverkets jämställdhetsråd »

Nationell jämställdhetskonferens


Varje år anordnar en högskola eller ett universitet en nationell jämställdhetskonferens  för universitet och högskolor. Syftet med konferenserna är att utbyta tankar, få idéer och ta del av nyheter och rön om aktuella jämställdhetsfrågor inom högre utbildning.  Konferenserna vänder sig till högskolepersonal, forskare och studenter med intresse för jämställdhetsfrågor, men även till jämställdhetsrepresentanter från andra myndigheter. 

Information om de nationella jämställdhetskonferenserna »

Seminarier och workshops


Dessutom ordnar vi seminarier och workshops.

Till våra seminarier och workshops om jämställdhet »
 

Vill du fördjupa dig inom området?


För dig som vill läsa mer om jämställdhetsfrågor inom högskolan har vi samlat publikationer om jämställdhet. Bland publikationerna finns dels våra egna skrifter och rapporter, dels sådant som högskolor och universitet publicerat.

Nyhetsbrev


Vi ger också ut ett nyhetsbrev om jämställdhet som du kan prenumerera på.

Till vårt nyhetsbrev om jämställdhet  »

Länkar


Ytterligare fördjupning kan du få via våra länkar till aktörer inom jämställdhet.

Se våra länkar till aktörer »

Statistik


Och om du vill ha siffror över exempelvis könsfördelningen på olika utbildningar är du välkommen att söka bland vår statistik om jämställdhet.

Till statistik om jämställdhet »

Senast uppdaterad: 2012-04-23
Kontaktperson: Agnes Ers, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se