Studieavgifter

Medborgare från vissa länder, så kallade tredjelandstudenter, ska betala en avgift för sin högskoleutbildning med start från höstterminen 2011. Det beslutade riksdagen i juni 2010 (prop. 2009/10:65). Avgifterna ska gälla för den som inte är medborgare i EU/EES eller Schweiz. Vissa undantag, finns bland annat för nära familjemedlemmar.

För den som är svensk medborgare eller medborgare i EU/EES och Schweiz  kommer högskoleutbildning att förbli avgiftsfri.

Läs mer här:

Ansvarig myndighet


Verket för högskoleservice (VHS) är ansvarig myndighet. De har samlat information om de anmälnings- och studieavgifter som Sverige har beslutat att införa.

Information om anmälnings- och studieavgifter på VHS.se (nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 2011-09-12
Kontaktperson: Gunnar Enequist, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se