Högskolesektorn

I Sverige är det riksdag och regering som har det övergripande ansvaret för högre utbildning och forskning. Det är riksdag och regering som bestämmer vilka regler som ska gälla inom högskoleområdet. De bestämmer också mål och riktlinjer för området.

Utbildningsdepartementet har ansvaret


Inom regeringen är områdena utbildning och forskning samlade under Utbildningsdepartementet, som ansvarar för allt som rör utbildning och forskning, med andra ord barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola, högskola, forskning, studiestöd och ungdomsfrågor. Under Utbildningsdepartementet lyder samtliga universitet och högskolor utom Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), som lyder under Jordbruksdepartementet. Även övriga myndigheter inom utbildningsområdet lyder under Utbildningsdepartementet.

Chef för Utbildningsdepartementet är Jan Björklund (utbildningsminister och vice statsminister).

Jan Björklunds ansvarsområden är:

  • Skolbarnomsorg
  • Grundskola och övriga obligatoriska skolformer
  • Gymnasieskola
  • Högre utbildning
  • Forskning

Till Utbildningsdepartementets webbplats (nytt fönster) »

Regering och riksdag beslutar över högskolesektorn

Högskoleverket en av myndigheterna


Högskoleverket är en av de myndigheter som lyder under Utbildningsdepartementet. Vår uppgift är att utvärdera högskoleutbildning, utöva tillsyn över universitet och högskolor samt ansvara för statistik och uppföljning av den svenska högskolan.

Läs mer om vår verksamhet under Om Högskoleverket » 

Senast uppdaterad: 2012-08-27
Kontaktperson: Lennart Ståhle, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se