Lärarlegitimation införs hösten 2012

Den 2 mars 2011 fattade riksdagen beslut om att lärarlegitimation införs hösten 2012. Befintliga lärare/förskollärare som har genomgått en lärarutbildning/förskollärarutbildning, har en lärarexamen/förskollärarexamen och har tjänstgjort i minst ett år på heltid kan ansöka om legitimation.

För nya lärare med examen från och med den 1 juli 2012 krävs att man genomgått ett godkänt introduktionssår och har lämplighetsintyg från rektor innan man kan ansöka om legitimation.

Det är bara legitimerade lärare som får tillsvidareanställas och sätta betyg.

Modersmålslärare, yrkeslärare och lärare inom tvåspråkiga skolor är undantagna kravet på lärarlegitimation. De kan alltså tillsvidareanställas och får sätta betyg även utan att ha legitimation. Däremot kan självklart dessa grupper ändå ansöka om legitimation.

Om lärare vidareutbildar sig kan legitimationen kompletteras. Går förskollärare kompletterande kurser och blir lärare kan de i stället få en lärarlegitimation utöver sin tidigare förskollärarlegitimation. Ett nytt karriärsteg, lektor, införs också för lärare och förskollärare.

Det är Skolverket som ska utfärda legitimationerna. Skolverket ska också inhämta ett yttrande från Högskoleverket när den sökande åberopar utländsk lärarutbildning.

Skolverket kan tidigast ta emot ansökningar från och med den 1 juli 2011.

Läs mer om lärarlegitimation på Skolverkets webbplats (nytt fönster).

Komplettering och breddning


Om du är obehörig lärare och vill skaffa dig en examen ska du kontakta någon av högskolornas lärarutbildningar för information om vad du behöver komplettera.
Senast uppdaterad: 2011-03-07
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se