www.hsv.se

Breddad rekrytering och breddat deltagande - att öppna högskolan för fler

Ju fler olika erfarenheter och perspektiv som tas tillvara inom högskoleutbildning och forskning, desto bättre. Det är en utgångspunkt för den strävan att öppna högskolan för underrepresenterade grupper som pågått under 2000-talet och som brukar kallas "breddad rekrytering".
Breddad rekrytering är med andra ord en kvalitetsaspekt på högre utbildning, lika viktig för högskolesektorn som för samhället i stort.

I praktiken handlar det om att alla som uppfyller behörighetskraven ska känna sig välkomna och kunna delta i högskoleutbildning oavsett var de bor, vilken utbildning deras föräldrar har eller vilket land de kommer ifrån. Arbetet berör därför många personalgrupper inom högskolan — alltifrån ledning och administrativ personal till undervisande lärare, vägledare, kvalitets-, utvecklings- och rekryteringsansvariga.

Arbete och diskussioner på många fronter


Begreppet breddad rekrytering etablerades i början av 2000-talet. Det var också då som de flesta lärosäten, på uppmaning av regeringen, började arbeta aktivt med frågan.  

Exempel på åtgärder


Vid våra uppföljningar har vi sett flera goda exempel på åtgärder för breddad rekrytering som vi har sammanställt på en egen sida som tips och inspiration för dig som arbetar med dessa frågor.

Bakgrund


Under Bakgrund kan du läsa mer om hur frågan har behandlats sedan dess. Där kan du också ta del av resultaten av de uppföljningar Högskoleverket gjort av lärosätenas arbete.

Kontaktperson


Thomas Furusten, tfn 08-563 085 12, e-post enligt: fornamn.efternamn@hsv.se
Senast uppdaterad: 2012-04-18
Kontaktperson: Thomas FurustenMagdalena Inkinen, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se