Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare

Behörighetskraven för yrkeslärarutbildningen kallas kunskapskriterier.
För yrkeslärarutbildningen utgörs de särskilda behörighetskraven inte av kurser i gymnasieskolan utan av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper som man kan ha tillägnat sig genom yrkeserfarenhet eller högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning. För att bedömningarna av de sökandes yrkeskunskaper i ett undervisningsämne ska bli likvärdiga uttrycks dessa krav i form av kunskapskriterier.
Till Universitets- och högskolerådets föreskrifter 2013:4 »

Vid frågor kontakta


Aleksandra Sjöstrand
Tfn: 010-470 03 67 
E-post enligt fornamn.efternamn@uhr.se
Senast uppdaterad: 2013-09-12
Kontaktperson: Aleksandra Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@uhr.se