www.hsv.se
Dekorationsbild
2012-08-07

Svenskt Näringsliv om uppdaterade studera.nu: "Ett välkommet steg"

Patrick Krassén på Svenskt Näringsliv ser positivt på integreringen av kvalitetsutvärderingarnas resultat på studera.nu. Han menar att nästa steg i utvecklingen av webbplatsen bör vara att lägga till alumnundersökningar och information om utbildningarnas arbetslivsanknytning.
Senast uppdaterad: 2012-08-07
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se