Dekorationsbild
2012-07-12

Studerande kvinnors och mäns hälsa undersöks

Centrala studiestödsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en studie om skillnader mellan studerande kvinnors och mäns hälsosituation. Uppdraget ska vara klart den 31 mars 2013.
Senast uppdaterad: 2012-07-12
Kontaktperson: Torkel Holmström, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se