www.hsv.se
2011-01-24

Skolverket ska driva kampanj för läraryrket

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena och de nya utbildningarna. Syftet är att locka fler unga med ett genuint intresse för pedagogik och lärande till dessa yrken. Kampanjen ska utformas i samarbete med Högskoleverket.
Senast uppdaterad: 2011-01-24
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se